VN bán lẻ phải có hóa đơn điện tử

Trong dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Quản lý thuế, Bộ Tài chính đề xuất từ ngày 1.1.2016, người nộp thuế phải khai, nộp thuế, sử dụng hóa đơn điện tử, hóa đơn phải có gắn mã của cơ quan thuế.

Việt Nam: 40 năm chưa qua khỏi cánh đồng

Bốn mươi năm thống nhất đất nước, 30 năm đổi mới cơ chế quản lý, mà chúng ta đi không qua khỏi cánh đồng là do tư duy và nền quản trị quốc gia có những vấn đề chưa tương thích.

Bộ trưởng XD nói: Người nghèo cũng phải có chỗ ở

"Hiến pháp năm 2013 cũng đã khẳng định quyền có chỗ ở cho người dân, thay vì quyền sở hữu về nhà ở của người dân như Hiến pháp 1992. Đã là người dân thì phải có chỗ ở".

Việt nam lại thay đổi đầu số điện thoại cố định

Từ ngày 1.3.2015 này chỉ có 4 tỉnh thành trên 63 tỉnh thành ở Việt nam là không thay đổi đầu số điện thoại cố định gồm Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình và Hà Giang.Còn lại 59 tỉnh thành khác ở Việt nam sẽ bị thay đổi đầu số.Đây lại là một việc gây lãng phí tiền của và khó khăn cho mọi người của nhà chức trách Việt nam.


Các tin khác

1 2 3 ... 25 26 27  Trang sau